สมัครใช้บริการ

ประเทศและโปรโมชั่น

เครื่อง

วันที่ใช้งาน

ท่านสามารถรับเครื่อง Wi-Fi ก่อนล่วงหน้าไม่เกิน 2 วัน และต้องคืนเครื่อง Wi-Fi ภายใน 3 วันหลังจากใช้งานเสร็จ

สถานที่จัดส่ง

บริการเสริม

จำนวน เครื่อง
เช่าแบตเตอรี่สำรอง Power Bank ขนาด 5,200 mAh สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม 20 ชั่วโมง